Ambush Viper

Ambush Viper

Creature - Snake | Power/Toughness: 2 / 1 (CMC 2)
Flash
Deathtouch